2121 3517
ROSENMETODEN

Rosenmetoden er en massage eller berøringsmetode til fysisk psykisk afspænding, som handler om at give slip på ubevidste muskelspændinger. Berøringen er blid men alligevel en insisterende påmindelse til kroppen om muligheden for at slappe af og vende tilbage til den naturlige tilstand.

Berøringen adskiller sig fra massage ved at befordre en mere meditativ tilstand, hvor du mærker din krop mere intenst, så spændingerne slipper af sig selv, snarere end at de bliver provokeret væk. Samtidig kan det forekomme at  man opnår indsigter i, hvilken sammenhæng spændingen har haft med den måde vi oplever os selv i verden på, så det kan få en frigørende effekt i vores liv.

Rosenmetoden er opkaldt efter sin grundlægger Marion Rosen (1914-2012) som udviklede og arbejdede med metoden gennem hele sit liv.

Ring eller skriv til mig hvis du har lyst til at høre mere om det.